Texto en Valenciano

El Fallero

El Fallero. Revista. Mars 1929. Contiene: Artículos. Composiciones poéticas. Enguañ publiquem els bosetos de 126 falles. Bocetos de 126 fallas. Anuncios. Publicidad. Texto en valenciano. 25x17. sin paginar. 24 hojas. 24€

Tema: Texto en Valenciano

Precio: 24 Euros

Camarasa, Josep María. Catalá Jesús Ignasi

Els nostres naturalistes. 2 Vol. En el tercer centenari del naixement de Linné i Buffon. Monografies Mètode. Universitat de València, 2007. 21x16. 379 pgs. Fotografías. Texto en valenciano. 15€

Tema: Texto en Valenciano

Precio: 15 Euros

Bayarri, J. Mª

Esta és Valencia. Edició (Segona) suvencionada per la Exma. Diputació Provincial de Valencia. Biblioteca Pro Poesía Valenciana. 1923. Valencia. 19x12. 138 pgs. 12€

Tema: Texto en Valenciano

Precio: 12 Euros

Sin autor

Explicasió y relasió de tot cuant conté la Falla. Añ 1930. Plasa del Molí de la Robella. 21x14. Sin paginar. Campeonato de Truque año 1930. Fotografías. Publicidad. Texto en valenciano. 15€

Tema: Texto en Valenciano

Precio: 15 Euros

Casp i Verger, Vicent

Foc (visions de falles). Cuadernos de Amigos de la Poesía nº 2. Valencia, març 1952. 16x11. Sin paginar (8 hojas). Texto en valenciano. 15€

Tema: Texto en Valenciano

Precio: 15 Euros

Hernández-Casajuana, F.

La dona per dins. Aplicacions cerámiques de Mateu. Colección Nostra Novela nº 6. Any I, 21 juny 1930. Imp. La Gutenberg, 1930, Valencia. 17x12. 37 pgs. Texto en valenciano. 6€

Tema: Texto en Valenciano

Precio: 6 Euros

Soler Peris, J.

La festa del treball. Sainet en un acte. Ed. Teatro Valensiá nº 56. 1926. Valencia. 22x16. 14 pgs. Encuadernación provisional. Conserva cubiertas originales. Texto en valenciano. 9€

Tema: Texto en valenciano

Precio: 9 Euros

Cardona, J. El Persa

La Impremta col. lecció de 72 cromos. Ed. Generalitat Valenciana, Ajuntament de València, Museo de la Imprenta y de la Obra Gráfica, 1990. 17x24. 39 pgs. Cromos colección completa. Texto en valenciano. 6€

Tema: Texto en Valenciano

Precio: 6 Euros

Sin autor

Llibret de Falla, relasió y explicasió de la Falla de la Plasa de la Congregasió. Mars, 1926. Tip. B. Gavilá, Valencia. 17x12. 12 pgs. + Publicidad. Texto en valenciano. 24€

Tema: Texto en Valenciano

Precio: 24 Euros

Sin autor

Llibret en la explicasió y relasió de tot lo que conté la Falla dels Carrers de Estrella y Julio Antonio, any 1930. Imprenta Eduardo Soto, Valencia. 15x12. 10 pgs. Texto en valenciano. 15€

Tema: Texto en Valenciano

Precio: 15 Euros

« 1 2 3 4 »