Ttexto en Valenciano

Bayarri, J. Mª

A flor de la filosofía. Historia de les Arrepentides. Premi del Exmo. Ajuntament de Valencia en els Jocs Florals de Lo Rat Penat, 1930. Ed. Consell Valenciá de Publicacions. S/F. Valencia. 19x13. 88 pgs. Intonso. Texto en valenciano. 7€

Tema: Ttexto en Valenciano

Precio: 7 Euros